Herkennen van emoties

Zolang de behoefte die achter een emotie steekt, niet is erkend, blijft een emotie aandacht eisen en aandacht voor andere zaken afleiden. Deze aandacht en erkenning moeten vooral van anderen komen. Daarin ligt de communicatieve functie van emotioneel gedrag en dat houdt pas op als u het expliciet aan de orde hebt gesteld. Alvorens u ze aan de orde kunt stellen, moet u emoties uiteraard wel eerst opmerken.

Hoe doe ik dat?
Als emoties niet herkenbaar worden geuit, komen ze op drie, min of meer verborgen manieren in een gesprek naar voren:
1. Ze worden vaak als onderstroom in het gesprek geuit, als
    een onuitgesproken boodschap. Voor de herkenning 
   dient u vooral te letten op non-verbale uitingen als 
   stemklank, gezichtsuitdrukking, bewegingen en houding, 
   maar ook op de spreekstijl en bepaalde verbale uitingen. 
   Denk bijv. aan stiltes, grapjes maken, harde (waarde)-
   oordelen, niet over zichzelf, maar alleen over anderen
   (willen) praten en voortdurend in de je-vorm spreken.
2.Ze worden zichtbaar als boodschap op 
   betrekkingsniveau. De impliciet in het gesprek verpakte 
   boodschap maakt hoe de patiënt wil dat u zijn verhaal 
   opvat. Zo kan een patiënt in zijn verhaal boosheid, verdriet,
   of beschuldigingen laten doorklinken met de 
   achterliggende bedoeling deze gevoelens aan u duidelijk 
   te maken.
3.Ze blijken uit de tegenstelling tussen wat een patiënt 
    inhoudelijk zegt en hoe hij het zegt. Dit duidt vaak 
   op ambivalente gevoelens en daarachter zitten twee 
   heftige tegengestelde emoties. We spreken dan van 
   incongruente of zelfs paradoxale communicatie.

Ga door met: weerstand tegen het praten over emoties