Inadequate reacties op emoties

Er zijn reacties mogelijk waardoor de patiënt zich minder begrepen en gesteund voelt. Enkele valkuilen bij het bespreken van emoties zijn:
1. Vanzelfsprekend taalgebruik dat geen recht doet aan de ervaring van de patiënt. Men dient vooral voorzichtig te zijn met gevoelsreflecties als:
- "Dat begrijp ik"
- "Dat kan ik me voorstellen"
2. Relativerende en bagatelliserende reacties
- "Tja, het valt een beetje tegen"
- "Ach, er zijn ergere dingen in het leven"
- "U zult zien dat het best wel meevalt"
- "Daar komt u heus wel overheen"
3. Pogingen om de emoties af te zwakken of weg te nemen
- "Maakt u zich nou maar niet ongerust"
- "Probeert u het voorlopig maar van u af te zetten"
- "Gaat u nou maar genieten van het leven"
- "Bang zijn helpt u ook niet verder"
- "Wie dan leeft, die dan zorgt"
- "Praat u er eens over met....."
- "Denk nu eerst maar aan uzelf" 

Hoe doe ik dat?Niet!

Ga door met: Omgaan met eigen emoties