Omgaan met eigen emoties

Ook eigen emoties kunnen het  gespreksverloop bemoeilijken en de onderlinge relatie onder druk zetten. Een hulpverlener moet daarom rekening houden met zijn eigen emoties, zoals medeleven, machteloosheid of schuldgevoel. Vooral gevoelens van irritatie over het (onredelijke) gedrag van de ander kunnen verstorend werken. Het is dan ook zaak het hoofd koel te houden en niet defensief of met verwijten of agressie te reageren.. 

Hoe doe ik dat?

U dient eerst op relationeel niveau met de ander in het reine te komen voor er weer sprake kan zijn van verdere samenwerking en hulpverlening. Dit vraagt om begrip voor de emoties van de ander, ook al lijken ze onredelijk. Uw betrokkenheid en professionaliteit blijken juist als u in staat bent emotionele afstand te bewaren en u niet te laten meeslepen door uw eigen gevoelens. Als u merkt dat u blijvend last heeft van uw emoties, is het tijd voor zelfzorg. 

U heeft nu alle inhoudelijke leerstof behandeld. Ga door met: eindtoets