3. Leerroutes

Een didactische leerroute geeft op overzichtelijke en gedetailleerde wijze vorm aan het leerproces. Met behulp van onderstaande leerroutes kan men zich de leerstof stapsgewijs, en startend met het formuleren van eigen leerwensen en eindigend met toetsing en evaluatie, eigen maken.   

Onderwerpen (alfabetisch geordend):

  1. Conflict hanteren
  2. Counselen
  3. Emotioneel steunen
  4. Feedback geven en krijgen
  5. Informeren   
  6. Inleiding op communicatieleer
  7. Inleiding op consultvaardigheden 
  8. Inleiding op gespreksvaardigheden & -technieken
  9. Omgaan met klachten
  10. Slecht nieuws

NB: deze modules en programma's zijn nog in ontwikkeling!  

Meer weten? Zie Inleiding