Stappenplan (informeren)

Doorloop alle stappen en maak de bijbehorende VETO's.

Inhoudsopgave:

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -
    aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof;
    - Definitie en belang
    - Inhoud van de uitleg
    - Structuur van de uitleg
    - Presentatie van de uitleg
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.Aanpassing persoonlijk leerplan
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie

Beginnen? 
Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.