Stappenplan: omgaan met kritiek & klachten

Doorlop de onderstaande stappen en maak de bijbehorende VETO's.

Inhoudsopgave:
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -
    aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u moet weten!
    (klik hier voor printversie inhoudelijke leerstof
Klachten en Kritiek;
-  Kritiek op verschillende niveau's;
-  Niet leuk, wel leerzaam;
-  Ga adequaat om met kritiek 
    - vakinhoudelijke kritiek
   -  in gesprek met de klager
-  Geef zelf op passende wijze kritiek;
-  Meer doelen en benaderingen: andere aanpak kritiek;
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7.Persoonlijk leerplan; aanpassing van uw leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie

Start met het maken van uw persoonlijk leerplan.