2.1.1 Informatie

Informatie is alles wat kennis toevoegt en daarmee onwetendheid of onbekendheid vermindert. Bij communicatie zendt de ene partij, de zender, informatie naar een andere partij, de ontvanger. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het fenomeen boodschap (zie 2.1.4 Onderwerp)
  2. U bent bekend met de rol van de zender
  3. U bent bekend met de rol van de ontvanger.