x.3.1.1.2.1.4.2 Steun ervaren

Steun ervaren is van belang voor de emotionele verwerking van informatie. Of men steun ervaart, hangt af van de mate waarin aan de volgende criteria wordt voldaan:

Daarnaast is het zaak emoties actief te reguleren.

                                  

Meer weten? Zie Hulpmiddelen