3.07. Inl. consultV.

Wat levert deze module mij op? 
Na het volgen van deze module, weet u hoe een consult  in grote lijnen kunt vormgeven. Op een meer concreet niveau bent u in staat tot het zorgdragen voor goede werkrelaties, het adequaat verkrijgen en verstrekken van informatie en het overleggen met betrokkenen. Over dit alles kunt u desgewenst mondeling en/of schriftelijk rapporteren.   

Start module