5.3 Checklist (inhoud)

Een checklist is een afvinklijstje dat men als geheugensteuntje kan gebruiken bij een moeilijke taak, zoals hier het inhoudelijk vormgeven van een presentatie. 

                            

Hoe doe ik dat?

  1. Wat is het onderwerp van uw voordracht? Wat zijn de vragen of problemen die u over dit onderwerp aan de orde wilt stellen? Wat weet u zelf al van het onderwerp en waar kunt u meer informatie verkrijgen?
  2. Wat is het globale doel van bijeenkomst? Wil men worden geïnformeerd, wordt er een advies van u verwacht, moet u uw publiek van een bepaald standpunt overtuigen of bent u gevraagd om vooral een onderhoudend en vermakelijk verhaal te vertellen? Hebt u misschien ook uw eigen doelen die in uw verhaal naar voren moeten komen?
  3. Heeft u zichzelf aangemeld als spreker of bent u ervoor gevraagd? Waarom bent u uitgenodigd? Heeft men bijzondere verwachtingen over u als spreker? Hoe wordt u bij het publiek geïntroduceerd?
  4. Wie is uw publiek? Zijn het deskundigen, leken, leden van één organisatie? Wat weet uw publiek al over het onderwerp? Waarnaar gaat vooral hun de belangstelling uit?
  5. Zijn er andere sprekers? Wat is globaal hun verhaal en in hoeverre sluit hun verhaal aan bij uw voordracht? Welke plaats neemt uw voordracht in in het gehele programma?
  6. Hoeveel tijd is er uitgetrokken voor uw voordracht? Is al deze tijd beschikbaar voor uw verhaal of is er ook gerekend op discussie en/of vragen?

Meer weten? Zie Ondersteuningswijze