1.1 Communicatiestrategie

De communicatiestrategie is het geheel van de visie op de toekomst en op de vraag welke communicatieve doelstellingen men hoe wenst te realiseren. Het bepalen van een strategie houdt in dat men keuzes moet maken en dus prioriteiten moet stellen. Doelen geven aan waar men naar toe wil, strategieen geven aan hoe men daar komt.

Hoe doe ik dat?

  1. U bevordert stelselmatig het wederzijs begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen, u doet aan public relations
  2. U oefent stelselmatig invloed uit op beleidsmakers bij bestuursorganen, u maakt gebruik van lobbyisten en doet aan public affairs
  3. U beseft dat de beeldvorming die u oproept van groot belang is, u bouwt aan uw imago
  4. U kent de dynamiek van uw reputatie bij het grote publiek, u houdt rekening met de publieke opinie.