1.1.10 Uitleggen

Voorbereiding:

 1. Bedenk steekhoudende argumenten voor een bepaald standpunt in termen van: ernst, effectiviteit, ethiek & evenwicht
 2. Verzamel bewijzen
 3. Verdiep u in de mogelijke tegenwerpingen
 4. Verdiep u in de mogelijke belangen (ook emotioneel) van de ander(en)

De discussie zelf:

 1. Wees niet te stellig
 2. Licht uw beweringen gedoseerd toe
 3. Gebruik uw beste argumenten aan het begin begin en eind
 4. Verpak uw zwakte argumenten in het midden
 5. Luister naar de ander en verwijs waar mogelijk naar diens argumenten
 6. Geef ruimte, maar neem die ook zelf waar nodig
 7. Trek niet te snel conclusies
 8. Wees alert op, en bespreek zo nodig, drogredenen zoals generalisaties en persoonlijke aanvallen
 9. Sluit de discussie af met een samenvatting.

Beantwoord nu de oefenvragen