1.1.03 Feedback geven

  1. Beschrijf het gedag dat u hebt waargenomen
  2. Vertel welk effect dat op u had
  3. Ga na of de ander de feedback heeft begrepen
  4. Geef suggesties voor verandering van het gedrag.

Beantwoord nu de oefenvragen