1.1.03 Feedback geven

  1. Beschrijf het gedag dat u hebt waargenomen
  2. Vertel welk effect dat op u had
  3. Ga na of de ander de feedback heeft begrepen
  4. Geef suggesties voor verandering van het gedrag.

Beantwoord nu de oefenvragen en ga terug naar de lijst met onderwerpen.