1.1.01 Bemiddelen

Voorbereiding:

 1. Voer individuele gesprekken met de conflicterende partijen
 2. Verzamel informatie over de bron van het conflict
 3. Ga na of men u accepteert als bemiddelaar
 4. Leg de procedure uit
 5. Plan een datum 

Het gesprek:

 1. Omschrijf de voorgeschiedenis en het doel
 2. gef uw bevindingen naar aanleiding van de voorgesprekken weer
 3. Laat de anderen reageren
 4. Benoem oorzaken en knelpunten
 5. Zoek oplossingen
 6. kies oplossingen
 7. Maak afspraken en stel een actieplan op 

Evalueer de gekozen oplossing

Beantwoord nu de oefenvragen en ga terug naar de lijst met onderwerpen.