2.1.3 Kwantiteit

Kwantiteit verwijst naar de wijze waarop van bepaalde eigenschappen zich tot elkaar verhouden. Men kan grootheden getalsmatig uitdrukken in termen van eenheden, maar in geval van communicatie kan men daar ook meer kwalitatieve termen voor hanteren.  

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor een bepaalde intensiteit
  2. U geeft uw boodschap een bepaalde draag- of reikwijdte mee. U bepaalt scope en impact.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Gewicht