2.1.5 Zender

De zender is degene die een boodschap, doorgaans met een bepaalde bedoeling, verstuurt. Er is altijd iemand die communiceert. Vooral in een professionele context is het van belang om zich bewust te zijn van de invloed van de persoon als zender of communicator.

Hoe doe ik dat?

Zie Module C. Communicator