2.1.7 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan moet worden voldaan om in dit geval communicatie succesvol te laten verlopen.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met de sociale voorwaarden, zoals die voortkomen uit referentie- en interpretatiekaders. U bent vooral alert op verschillen in cultuur
  2. U houdt rekening met eisen met betrekking tot ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.