2.1.8 Com.voorwaarden

Communicatieve voorwaarden zijn de eisen waaraan, naast aan meer algemene randvoorwaarden, moet worden voldaan om communicatie succesvol te laten verlopen.

                                            
Meer weten? Zie Begrippen