2.1.2.4 Paradoxaal

Kwantiteit verwijst naar de wijze waarop van bepaalde eigenschappen zich tot elkaar verhouden. Men kan grootheden getalsmatig uitdrukken in termen van eenheden, maar in geval van communicatie kan men daar ook meer kwalitatieve termen voor hanteren, zoals mate, diepte of intensiteit.  

Hoe doe ik dat?

  1. U combineert verschillende eigenschappen of onderdelen van uw boodschap om de intensiteit daarvan te beinvloeden
  2. U laat de verschillende manieren waarop u communiceert, bijvoorbeeld de keuze van het gespreksonderwerp en het medium, elkaar ondersteunen. De luisteraar weet precies waar hij aan toe is want alle signalen wijzen in dezelfde richting, u communiceert congruent
  3. U zorgt ervoor dat verschillende uitingen in een boodschap niet met elkaar in overeenstemming zijn of elkaar zelfs tegenspreken. Dit kan verwarring oproepen, de signalen zijn immers tegenstrijdig. Dit verwarrende of paradoxale effect kan men echter ook gebruiken om de boodschap te versterken