Informatieverwerking

Vaak spreekt men van informatie- of kennisoverdracht, wat de suggestie wekt dat men iemand zou kunnen volgieten met informatie. Dit is niet het geval, integendeel! Informatie vraagt om actieve verwerking door de ontvanger en deze speelt dan ook de meest bepalende rol bij communicatie. Informatie is een activiteit!

Hoe doe ik dat?
Als luisteraar dient men (in chronologische volgorde):
- open te staan voor informatie;
- informatie te beoordelen op relevantie en waarheid;
- informatie te begrijpen en onthouden.
Desgewenst  kan men vervolgens de informatie en de consequenties daarvan in het eigen handelen opnemen. 

NB: Dit verwerkingsproces betekent dat voorlichting aanzienlijk meer is dan alleen informatie verstrekken. De voorlichter moet er voor zorgen dat zijn boodschap niet alleen inhoudelijk correct is, maar ook dat de ontvanger alle bovenstaande stappen doorloopt.