Structuur van de uitleg

Als u wilt dat iemand uw informatie ook daadwerkelijk kan gebruiken, is het bieden van een overzichtelijke structuur geboden.

Hoe doe ik dat?
Een goede uitleg kent de volgende structuur:
1. De inleiding, waarin men de ander motiveert om te 
    luisteren en overzicht biedt over wat gaat komen.
2. Het middendeel, waarin de feitelijke informatie-  
    overdracht  plaatsvindt. 
3. De afronding, waarin men een en ander nog 
    eens samenvat, de implicaties kort naloopt en het 
    contact wordt afgesloten.

Ga door met: presentatie van de uitleg