Motiveren en overzicht bieden

Omdat we er niet standaard van uit kunnen gaan dat de ander in ons verhaal geinteresseerd is, doet men er goed aan om daar expliciet zorg voor te dragen.

Hoe doe ik dat? 
Een goede inleiding omvat:
1. de relevantie van ons betoog voor de luisteraar; dit inzicht bereikt u door uw uitleg te starten met een korte verwijzing naar wat er daarvoor is gezegd of gebeurd (het voorafgaande);
2. elementen die de aandacht van de luisteraar focussen op datgene wat op dat moment aan de orde is; iemands aandacht trekt u door te vragen naar diens eigen ideeën, verwachtingen en gevoelens. Deze vormen als het ware de bodem van eerdere ervaringen waarin u straks uw informatie gaat zaaien;
3. een instructie die de ander houvast biedt zodat hij weet wat er van hem wordt verwacht, bijvoorbeeld de informatie onthouden, een beslissing nemen etc. Dit kan op verschillende manieren:
a. door eerst gevoelens en verwachtingen te inventariseren; hiermee spoort u eventuele emotionele barriëres (zie: de bodem) tijdig op en kunt u de presentatie van de informatie daarbij aanpassen.
b. door behalve aan te geven wat u van de ander verwacht, dezelfde informatie ook schriftelijk te verstrekken en de gelegenheid te bieden na afloop vragen te stellen.