Voorafgaand

Soms is er sprake van een (relatief) nieuw contact. In deze situatie is een meer uitgebreide introductie nodig. U start dan met een (hernieuwde) wederzijdse kennismaking. Men moet weten wie u bent en wat uw functie is om vertrouwen in u te kunnen hebben. Omgekeerd moet u weten wie uw gesprekspartner is, welke vragen bij hem leven en wat hij al weet van hetgeen u wilt vertellen. Sla deze eerste explorerende fase niet over in een (relatief) nieuw contact. U stelt de ander op zijn gemak als u hem eerst zelf aan het woord laat. U laat blijken dat u zijn inbreng serieus neemt. U definieert zo het contact als een open en gelijkwaardige relatie en voorkomt daarmee dat de ander wordt afgeleid door het gevoel dat hij in het gesprek moeite moet doen om vragen te stellen of om zijn eigen mening naar voren te brengen.

Hoe doe ik dat?
Door eerst te luisteren schept u de basis voor verdere samenwerking en wederzijds vertrouwen. Een kort exploratief gesprek, voorafgaande aan uw uitleg, levert u deze informatie. Deze exploratie omvat:
- (wederzijdse) kennismaking;
- nagaan welke opvattingen de ander heeft over diens problemen, oplossingen etc.