Slecht-nieuwsgesprek

Een slecht-nieuwsgesprek is een voorlichtend gesprek waarin u de ander confronteert met een nare boodschap. Het doel van ieder voorlichtend gesprek en dus ook van een slecht-nieuwsgesprek is zorgen dat de ander begrijpt wat er aan de hand is. Omdat slecht nieuws vaak heftige reacties oproept, is sprake van twee extra doelen: de ander helpen het nieuws emotioneel te verwerken en een zeker houvast te bieden voor het vervolg.

Hoe doe ik dat?
Een slecht-nieuwsgesprek dient ongestoord, zonder tijdsdruk, bij voorkeur in aanwezigheid van een of meer naasten, en als volgt gefaseerd plaats te vinden:
1. Het slechte nieuws meedelen;
2. Helpen het nieuws te verwerken;
3. Houvast bieden;
4. Vervolg bespreken en gesprek beeindigen.
Omdat slecht nieuws ook de boodschapper niet onberoerd laat, is aandacht voor eigen emoties en zelfzorg op z'n plaats.