Inhoudelijke leerstof : feedback

Feedback of terugkoppeling is een belangrijk mechanisme om interacties af te stemmen. Deze feedback kan bestaan uit een instemmende, afwijzende of negerende uiting op relationeel, gespreksregulerend of inhoudelijk niveau. In professionele kontakten dient feedback per definitie een constructieve bijdrage te leveren aan de samenwerking. 

Hoe doe ik dat?
Om goed samen te werken, beheerst u: 
Feedback krijgen; hoe om te gaan met de (veranderings)
   wensen van de ander jegens u?
- Feedback geven; hoe om te gaan met uw (veranderings)
   wensen jegens de ander?
Daarbij is het vooral van belang adequaat om te gaan met mogelijke verstoringen in het feedback-proces..

Ga door met: feedback krijgen