4. Domein

Een domein, discipline of vakgebied, is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Metacompetenties zoals communiceren zijn in belangrijke mate universeel zodat wat voor een specifiek domein geldt (hieronder geneeskunde) ook kan worden gegeneraliseerd naar andere vakgebieden en organisaties.

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult bijvoorbeeld de rol van communicator als arts.

Meer weten? Zie Inleiding Communicator