Spreekstijl

Een levendige en natuurlijke manier van spreken maken uw uitleg boeiend, begrijpelijk en aansprekend.

Hoe doe ik dat?
Uw spreekstijl in een voorlichtend gesprek is vrijwel nooit gelijk aan uw alledaagse spreekstijl, waarin zinnen vaak niet worden afmaakt of kromme zinnen, stopwoorden, tussenvoegsels en vage uitdrukkingen worden gebruikt. Het gebruik van stopwoorden en tussenvoegsels kan storend zijn als u zich er vaak aan bezondigt. Berucht zijn woorden als: "eh, enne, en zo, weet je, en dergelijke, bij wijze van spreken, als 't ware, toch zeker, natuurlijk". Bijvoorbeeld:

"Luister 'ns, eh, eigenlijk vind ik dat ik eh, nou ja, weet je, het doet er ook niet toe, maar eh .., ik eh, waar het om draait is dat eh .., nou goed, zo zie ik het nou eenmaal"

Let u eens op uw spreekstijl in de dagelijkse omgang. Als uw merkt dat u daarin de bovenstaande "fouten" maakt, dan doet u dat misschien ook in professionele situaties. Correctie is dan zeker de moeite waard.

Ga door met: stemgebruik