Oogcontact

Voor goed luisteren is het belangrijk om veelvuldig naar de ander te kijken. Afhankelijk van welke functie op dat moment wilt benadrukken, gebruikt u oogcontact voor:

Gesprekscontrole; U kijkt de ander aan wanneer u iets wilt gaan zeggen of wanneer u een antwoord van hem verwacht. Als u aan het woord bent heeft u vaak de blik afgewend, maar maakt u af en toe oogcontact om de reacties van uw gesprekspartner te peilen.

Begrip; Door tijdens het luisteren de ander regelmatig aan te kijken, laat u zien dat u zijn verhaal kan volgen. Wanneer u echter de ander voortdurend zonder enige reactie aankijkt, toont u daarentegen vooral gebrek aan interesse.

Waardering en ontspanning; Regelmatig naar iemand kijken wil ook zeggen dat u hem sympathiek vindt en dat u zich op uw gemak voelt bij hem. Als het gesprek moeilijk wordt, bijvoorbeeld door een conflict of een pijnlijk onderwerp, dan zal het wederzijds aankijken ook minder voorkomen.

Dominantie; Iemand die zich de 'sterkere' voelt, zal vaker de ander aankijken dan degene die de 'zwakkere' is. Teveel aankijken, vooral wanneer u zelf aan het woord bent, kan daardoor de indruk wekken dat u de 'baas' wilt zijn.

Hoe doe ik dat?

Voortdurend iemand aanstaren is minstens zo storend als iemand helemaal niet aankijken. Aan- en wegkijken moeten subtiel geregeld worden om het contact goed te laten verlopen. U kunt uw gesprekspartner tijdens een gesprek dus het beste veelvuldig maar zeker niet voortdurend aankijken.

Ga door met het volgende onderdeel