Houding en beweging gebruiken

 Met uw lichaamshouding geeft u vooral uitdrukking aan de onderlinge verhoudingen, de relatie. Drie onderdelen daarvan spelen in de hulpverlening een grote rol:
-  betrokkenheid versus afstandelijkheid; u straalt in 
   principe altijd betrokkenheid uit;
- spanning versus ontspanning; u bent 
  geconcentreerd, maar ontspannen;
- dominantie versus onderdanigheid; u hebt 
   vanzelfsprekend de leiding. 

Bewegingen accentueren uw houding en presentatie doordat ze de aandacht trekken en blijk geven van enthousiasme. Ze kunnen bovendien de uitleg op verschillende manieren ondersteunen en verduidelijken.

Hoe doe ik dat?
De optimale combinatie van al deze drie aspecten komt tot uitdrukking in een rustige, licht asymmetrisch naar de ander toegewende houding. U beweegt weinig omdat veranderingen in het beeld, en zeker zinloze bewegingen als friemelen, door papieren bladeren en met een pen spelen, storend werken. Gebruik alleen uw mimiek en handen om bepaalde zaken te benadrukken.

Ga door met: uiterlijk gebruiken