GT: omstandigheden optimaliseren

De omstandigheden waarin u uw uitleg geeft kunnen het begrip en de aanvaarding daarvan bevorderen of juist danig tegenwerken. Het is raadzaam deze omstandigheden te controleren en zonodig maatregelen te treffen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Hoe doe ik dat? 
- de gespreksruimte en de inrichting ervan; bieden ze u de mogelijkheid tot een goed contact?
- de privacy; kunt u een gesprek voeren zonder buitenstaanders meeluisteren?
- verstoringen; kunt u uw uitleg ongestoord vertellen zonder lawaai, telefoons of derden die de kamer komen binnenlopen?
- tijdsdruk; is er voldoende tijd om uw uitleg te vertellen en is er voldoende tijd voor de ander om hierop te reageren met aanvullende vragen?
- ondersteunend materiaal; liggen de tekeningen die u wilt gebruiken en de folders die u wilt uitreiken onder handbereik?

Voor een meer logistieke benadering van de randvoorwaarden van voorlichting verwijzen we naar elders.

Ga door met het volgende onderdeel