3.1.3.4.1.3 Amoreel

Moreel gedrag betekent verantwoordelijkheid nemen, juist als dat inhoudt dat men (eigen) fouten moet toegeven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U erkent uw fouten om te voorkomen dat het slachtoffer (dubbel) in de kou staat
  2. U leert van uw fouten om terugkerende missers te voorkomen
  3. U bent op de hoogte van de gebruikelijke procedures rond fouten en klachten
  4. U verschuilt zich niet achter deze procedures. U erkent dat er iets is misgegaan en wat uw aandeel daarin is geweest
  5. U wijst het slachtoffer op de mogelijkheid een officiele klacht in te dienen en bent daar bij desgewenst behulpzaam
  6. U beseft dat het toegeven van een fout en erkenning voor de emotionele schade, niet hetzelfde is als het erkennen van aansprakelijkheid voor de geleden schade.

Meer weten? Zie Leerzaam