1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om communicatie vorm te geven, zoals de zorg, het onderwijs of de maatschappij. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men communicatie in het teken van hogere doelen plaatst.

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de context m.b.v. verschillende soorten communicatiekennis
  2. U onderzoekt hoe uw communicatieve context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden en omstandigheden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten