1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om communicatie vorm te geven, zoals de zorg, het onderwijs of de maatschappij. 

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in verschillende soorten contextuele kennis
  2. U verdiept zich in een de context passende communicatiestijl
  3. U onderzoekt hoe de context zich verhoudt tot uw persoonlijke waarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten