1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om communicatie vorm te geven, zoals de zorg, het onderwijs of de maatschappij. 

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt contextuele kennis
  2. U gebruikt de context in relatie tot uw persoonlijke waarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten