1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om communicatie vorm te geven, zoals de maatschappij of de westerse wereld. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men communicatie in het teken van hogere doelen plaatst.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt hoe uw communicatieve context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden
  2. U stemt uw handelen af op de situatie of setting waarin u verkeert. U communiceert interactief en wederkerig.

Meer weten? Zie Uitgangspunten