1.3 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men onderling met elkaar omgaat, hoe men de sociale verhoudingen vormgeeft.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt hoe de bestaande cultuur zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden
  2. U stemt uw handelen af op de culturele setting waarin u verkeert. U communiceert interactief en wederkerig.

Meer weten? Zie Uitgangspunten