1.3 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Dat stelsel is een resultante van onderliggende waarden, al of niet geclusterd tot grotere patronen die onderling met elkaar kunnen concurreren.

          

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in specifiek-communicatieve interculturele basisconcepten
  2. U verdiept zich in cultuur als onzichtbare context, als verborgen dimensie
  3. U verdiept zich in de verschillende culturele dimensies
  4. U verdiept zich in socialisatie of culturele programmering
  5. U verdiept zich in culturele producten, zoals kunstuitingen, literatuur etc., in artefacten.

Meer weten? Zie Uitgangspunten

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Cultuur