1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende partijen.

                                              

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in de relaties tussen zender en ontvanger. U verdiept zich in de onderlinge posities
  2. U onderkent verschillen en streeft naar gelijkwaardigheid
  3. U begrijpt dat het voor alle partijen van belang is elkaar te begrijpen
  4. U bent nieuwsgierig en toegankelijk.

Meer weten? Zie Uitgangspunten