1.8 Interactiviteit

Interactiviteit verwijst naar de wisselwerking tussen verschillende (hier) communicatieve partijen.

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert de interactietheorie
  2. U beseft dat communicatie als geheel andere kenmerken vertoont dan valt af te leiden uit de bijdrage van de individuele deelnemers. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van emergentie
  3. U begrijpt dat door het emergente karakter van commmunicatie het moeilijk is om eenduidige causale, lineaire verbanden te leggen. U kijkt vooral naar patronen
  4. U verdiept zich in het complexe karakter van communicatie met behulp van een systeemperspectief. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten