1.9 Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn strikte omstandigheden die het mogelijk maken dat iets anders, in dit geval communicatie, kan plaatsvinden.

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult wettelijke voorwaarden. U legitimeert binnen en vanuit een juridisch kader 
  2. U verdiept zich in de eisen die doelstelling en doelgroep stellen als voorbehoud
  3. U regelt ruimtelijke en materiele voorwaarden. U zorgt voor logistiek.

Meer weten? Zie Uitgangspunten