1.9 Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan men moet voldoen om communicatie mogelijk te maken. Doorgaans betreft het beperkende omstandigheden of kaders waar men, anders dan bij middelen, zelf geen invloed op heeft.

                       

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult wettelijke of juridische voorwaarden 
  2. U vervult de eisen die doelstelling en doelgroep stellen als voorbehoud
  3. U vervult de ruimtelijke en logistieke voorwaarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten