Benoemen van emoties

Zolang emoties niet zijn erkend, blijven ze de aandacht opeisen en aandacht voor andere zaken afleiden. Het is dan ook van belang emoties op een effectieve en acceptabele wijze aan de orde te stellen door ze op te merken en vervolgens expliciet te benoemen.

Hoe doe ik dat?
In het algemeen is actief luisteren geboden, maar u gaat daarbij nog een stapje verder dan alleen expliciet laten merken dat u de ander hebt gehoord. U bouwt in uw reactie ook een gevoelsreflectie in, waarmee u toont eventueel levende emoties te hebben gezien. Omdat een gevoelsreflectie meestal is gebaseerd op uw interpretatie van de verbale en non-verbale uitingen van de ander, moet u uw gevoelsreflecties op een veronderstellende toon uitspreken. Uw gevoelsreflectie moet niet alleen het juiste gevoel moet weergeven, maar ook de juiste intensiteit ervan. 
Als er sprake is van meerdere, ambivalente emoties, dan moeten deze in de gevoelsreflectie ook zo worden benoemd. Het benoemen van de gesignaleerde emoties door middel van een gevoelsreflectie of in een samenvatting is het begin van het verdere gesprek over de emoties. Door het gebruik van andere vaardigheden voor actief luisteren, zoals het verbaal volgen en het stellen van open vragen, biedt u vervolgens uw gesprekspartner de mogelijkheid zijn emoties te uiten en erover te vertellen.

Ga door met: herkennen van emoties