1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel.

                                           

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd sprake is van iemand die informatie verstuurt, de zender, en iemand aan wie de boodschap is gericht, de ontvanger. Beiden treden op als subject
  2. U weet dat er altijd sprake is van een boodschap, het object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten