1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is van iets of iemand die communiceert, de zender of het subject
  2. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is van een boodschap, het object
  3. U weet dat er bij communicatie altijd iemand is voor wie de boodschap bestemd is, de ontvanger

Meer weten? Zie Uitgangspunten