1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij communiceren altijd sprake is van iemand die informatie uitwisselt (zender danwel ontvanger), het subject
  2. U weet dat communiceren tussen die zender/ontvanger en de boodschap medieert 
  3. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is van een boodschap, het object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten