1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel.

                                           

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de boodschap, binnen communicatie het centrale object
  2. U verdiept zich in de zender, degene die de boodschap verstuurt, en de ontvanger, voor wie de boodschap is bedoeld. Beiden zijn actief in termen van coderen respectievelijk decoderen van de boodschap en treden op als subject

Meer weten? Zie Uitgangspunten