2.1.5 Referentiekaders

Een referentiekader is een algemene structuur om informatie te verwerken die aangeeft in welk perspectief men communicatie of een boodschap moet zien. Het is een soort legenda die nauw samenhant met de meer algemene kaders als functionaliteit, doelmatigheid etc. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een communicatief-functioneel kader
  2. U hanteert een specifiek sociaal kader 
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch kader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere communicatieve kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld

Meer weten? Zie Begrippen