2.1.5 Communicatieve kaders

Een communicatief kader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft in welk perspectief men een communicatief vraagstuk moet zien.                                   

Hoe doe ik dat? 

  1. U stelt zichzelf de vraag waarom iets bestaat. U hanteert een functioneel kader
  2. U onderzoekt de vraag hoe iets werkt. U hanteert een doelmatigheidskader
  3. U vraagt zich af hoe een fenomeen zich op microniveau (individu, onderdeel) ontwikkelt. U hanteert een organisch-vitaliteitskader
  4. U vraagt zich af hoe een fenomeen zich op macroniveau (soort, geheel) ontwikkelt. U hanteert een contextueel-adaptief kader
  5. U hanteert andere communicatieve kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld.

Meer weten? Zie Begrippen