2.1.5 Kaders

Een kader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft hoe men (hier) communicatie moet zien en hoe het ene begrip wordt afgebakend van het andere. Daarnaast geeft een kader inzicht in de relevante kwaliteitscriteria.

                                                     

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert een functioneel kader
  2. U hanteert een sociaal kader 
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch-vitaliteitskader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld
  8. U hanteert op metaniveau een contextueel-adaptief kader.

Meer weten? Zie Begrippen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Kaders