1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Deze criteria hangen nauw samen met het doel dat men nastreeft en het kader waarbinnen men communiceert.

                        

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat het bij waarheidsvragen inzake communicatie draait om het ware 
  2. U weet dat het bij waarderingsvragen draait om het rechtvaardige
  3. U weet dat het bij ethische vragen draait om het juiste
  4. U zoekt bij esthetische vragen naar het schone
  5. U zoekt bij vitaliteitsvragen naar het energieke
  6. U zoekt bij praktijkvragen naar het communicatief werkzame.

Meer weten? Zie Uitgangspunten