1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Deze criteria hangen nauw samen met het doel dat men nastreeft en het kader waarbinnen men communiceert.

                        

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich bij waarheidsvragen inzake communicatie in het ware 
  2. U verdiept zich bij waarderingsvragen in het rechtvaardige
  3. U verdiept zich bij ethische vragen in het juiste
  4. U verdiept zich bij esthetische in het schone
  5. U verdiept zich bij vitaliteitsvragen in het energieke
  6. U verdiept zich bij praktijkvragen in het communicatief werkzame.

Meer weten? Zie Uitgangspunten