1.3.1 Imago & Reputatie

De (sociale) meerwaarde van een organisatie komt tot uiting komt in haar reputatie in het veld.

Hoe doen we dat?

Bij alle betrokkene (stakeholders) gaat het primair om het nastreven van motivatoren en het vermijden van demotivatoren.

Motivatoren:

Demotivatoren: 

Meer weten? Zie Communicatie strategie