Communicatiestijlen

Communiceren kan helpen de doelen te bereiken die passen bij een bepaalde rol. Dit vraagt uiteraard om herkenning van de situatie en afstemming van rol en communicatiestijl. 

Hoe doe ik dat?

 

 • Hoe doe ik dat?

   

  Als professional kent u uw takenpakket en u weet de benodigde informatie te vinden en toe te
  passen. U zoekt, waar nodig, actief naar beleidsinformatie en levert zelf een bijdrage aan inter actieve
  beleidsvorming. U bent bereid informatie te delen, zowel via fysieke systemen als in een
  coachende rol en u kunt verbanden leggen tussen expliciete en impliciete kennis. En ten slotte:
  u draagt bij aan een open communicatieklimaat en bent helder over uw eigen motieven en verwachtingen,
  ook wel carrière-ankers genoemd. Ook voor lijnmanagers is een lijst te maken van
  de belangrijkste communicatieve competenties. We nemen ze met u door.

  Wat betreft de taak geeft u medewerkers feedback op hun functioneren, u vertoont voorbeeld gedrag
  en coacht, zowel inhoudelijk als wat organisatiecultuur betreft. Op het terrein van beleid
  informeert u uw medewerkers, betrekt ze bij interactieve beleidsvorming, voorkomt informatieoverload
  en u besteedt aandacht aan het imago van de afdeling of organisatie. Dan kennismanagement.
  Hier is het zaak om ruimte scheppen voor het delen van kennis en zelf bereid zijn om
  kennis te delen. En ten slotte is er motivatie: u speelt in op de carrière-ankers van medewerkers,
  u bent helder over de wijze van belonen, u markeert gebeurtenissen en viert successen en u stimuleert
  het ontwikkel- en leerklimaat.

  Voor teams gelden daarnaast ook een aantal communicatieve ‘do’s’ en zeker ook ‘dont’s’. Succes factoren
  zijn: elkaar informeren, feedback geven, voor je mening uitkomen en eerlijk zijn. Het
  spiegelbeeld daarvan ligt voor de hand: informatie achterhouden, problemen niet bespreken,
  vaag en onduidelijk zijn en roddelen over elkaar.

  Ter afsluiting van dit onderdeel plaatsen we nog een kanttekening. Communicatieve competenties
  zijn niet allemaal objectief en eenduidig vast te stellen. Naast de basisvaardigheden gaat het ook
  om competenties als ‘tussen de regels door kunnen lezen’ en ‘situaties aanvoelen’. Hun waarde
  wordt deels bepaald door de cultuur van de organisatie. Wat in de ene organisatie als positief wordt bestempeld - bijvoorbeeld vergaande openheid over bepaalde zaken of actief je mening
  geven - kan elders verkeerd vallen. Zoals Koeleman concludeert:

  Om te kunnen stijgen op de competentieladder, is het dus niet voldoende om extern cursussen
  communicatieve vaardigheden te volgen. Men zal ook de informele communicatieregels van de
  organisatie moeten leren kennen.