Stappenplan Consultvaardigheden

Doorloop alle onderstaande stappen.

Inhoudsopgave:

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie):
- Definitie en belang;
- Proces probleemoplossen (algemeen);
- Probleemverhelderen;
- Voorlichten;
- Overleggen.
5. Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie:waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken. 

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan