2.1.4.5.3.Interne communicatie

Men kan een indeling van communicatieve competenties maken op basis van de vier hoofdfuncties van interne communicatie (het zorgen voor taakinformatie, het geven van beleidsinformatie, kennismanagement en het motiveren, boeien, binden en verbinden van medewerkers). 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U kent als professional uw takenpakket en u weet de benodigde informatie te vinden en toe te passen
  2. U zoekt, waar nodig, actief naar beleidsinformatie en levert zelf een bijdrage aan inter actieve 
    beleidsvorming
  3. U bent bereid informatie te delen, zowel via fysieke systemen als in een 
    coachende rol en u kunt verbanden leggen tussen expliciete en impliciete kennis
  4. U draagt bij aan een open communicatieklimaat en bent helder over uw eigen motieven en verwachtingen, ook wel carrière-ankers genoemd.

Meer weten? Zie Maatwerk