1.2.2.3 Intern

Interne communicatie kent een viertal hoofdfuncties die elk om een eigen communicatieve aanpak en stijl vragen:
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U kent uw takenpakket en u weet de benodigde informatie te vinden en toe te passen
  2. U zoekt actief naar beleidsinformatie en levert zelf een bijdrage aan interactieve 
    beleidsvorming
  3. U deelt informatie, zowel via fysieke systemen als in een coachende rol en legt verbanden tussen expliciete en impliciete kennis
  4. U draagt bij aan een open communicatieklimaat; u bent helder over uw eigen motieven en verwachtingen, de zogenaamde carrière-ankers.

Meer weten? Zie Communicatiestijl