2.1.4.5.3 Interne communicatie

Interne communicatie kent een viertal hoofdfuncties (zorgen voor taakinformatie, geven van beleidsinformatie, kennismanagement en motiveren van medewerkers) die elk om een eigen communicatieve aanpak en stijl vragen. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U kent uw takenpakket en u weet de benodigde informatie te vinden en toe te passen
  2. U zoekt actief naar beleidsinformatie en levert zelf een bijdrage aan interactieve 
    beleidsvorming
  3. U deelt informatie, zowel via fysieke systemen als in een coachende rol en legt verbanden tussen expliciete en impliciete kennis
  4. U draagt bij aan een open communicatieklimaat; u bent helder over uw eigen motieven en verwachtingen, de zogenaamde carrière-ankers.

Meer weten? Zie Maatwerk