2.1.1.3.3 Int.organisatie

Communicatie vanuit of binnen de interne organisatie kent een viertal hoofdfuncties die elk om een eigen communicatieve aanpak en stijl vragen. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U kent uw takenpakket en u weet de benodigde informatie te vinden en toe te passen. U gebruikt taakinformatie
  2. U zoekt actief naar beleidsinformatie en levert zelf een bijdrage aan interactieve 
    beleidsvorming. U gebruikt
    beleidsinformatie
  3. U deelt informatie, zowel via fysieke systemen als in een coachende rol en legt verbanden tussen expliciete en impliciete kennis. U gebruikt kennismanagement
  4. U bent helder over uw eigen motieven en verwachtingen, de zogenaamde carrière-ankers. U gebruikt motivatie-informatie.  

Meer weten? Zie Communicatiestijlen