2.1.4.5.1 Rol

Een rol is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om in een bepaalde positie te kunnen functioneren. Verschillende rollen gaan gepaard met verschillende communicatiestijlen.  

Hoe doe ik dat? 

Meer weten? Zie Maatwerk