2.1.1.3.1 Rol

Een rol is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om in een bepaalde positie te kunnen functioneren. Verschillende rollen gaan gepaard met verschillende communicatiestijlen.  

                                                  

Hoe doe ik dat? 

  1. U geeft krachtdadig sturing. U weet waar u heen wilt en bent dominant. U sluit participatie niet uit, maar roept het ook niet actief op. Deze stijl past bij acute noodsituaties en grootschalige, ingrijpende gebeurtenissen. U communiceert directief
  2. U bent ondersteunend aan anderen en nodigt hen uit om hun ideeën en suggesties in te brengen. Deze stijl past bij het omgaan met bekwame, gemotiveerde medewerkers en/of kleinschalige bijeenkomsten. U communiceert non-directief
  3. U fungeert als luis in de pels of advocaat van de duivel. U biedt tegenwicht aan ideeën van anderen door te confronteren en uit te dagen, waarbij u probleem en persoon onderscheidt. U communiceert kritisch
  4. U geeft uw medewerkers vooral ruimte om eigen ideeën en opvattingen in te brengen. Zonder over u heen te laten lopen, laat u hen participeren in uw proces. U luistert.

Meer weten? Zie Communicatiestijlen