Leerplan (communicatieleer)

Schrijf voor uzelf op (en bewaar): 

- Waarvoor u de  leerstof nodig heeft?
- Wat u precies (verder) wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door met: de entreetoets.