3.1.3.6 Feedforward

Een feed forward (feedforward) is een systeem dat, in tegenstelling tot feedback, anticiperend reageert op veranderingen in zijn omgeving, gewoonlijk om in een bepaalde toestand te blijven.

Meer weten? Feedback