Entreetoets (communicatieleer)

Deze toets combineert een videofragment uit de praktijk met toetsvragen over de leerstof. 

1. Bekijk het videofragment uit Voorbeelden (nog toevoegen). Als het fragment is afgelopen, kunt u het 
    nogmaals bekijken of meteen doorgaan met de vragen 
    door op:  ga terug naar het overzicht te klikken.
2. Maak de Toets (tab VETO). 

Ga door met: casus.