Leerplan: communicatieleer

Schrijf voor uzelf op (en bewaar): 

- waarvoor u de  leerstof nodig heeft?
- wat u precies (verder) wilt leren?
- hoe u dat gaat aanpakken?
- hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga naar de volgende stap: de entreetoets.