Aanpassen pers.leerplan (consultvaardigheden)

Ga voor u zelf na: 

- welke leerstof u nog nodig heeft?
- wat u precies wilt leren?
- hoe u dat gaat aanpakken?
- hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door met: feedback aan docent