2.1.1.4 Handelen

Handelen verwijst naar de acties die men uitvoert, doorgaans vanuit een bepaalde rol of positie, zoals hier bijvoorbeeld een arts die communicatie gebruikt om medische doelen te bereiken. 

                                          

Hoe doe ik dat?

 1. U informeert de hulpvrager over het doel, de aard, de omvang en de procedure van het onderzoek, behandeling en/of verwijzing. U communiceert doelgericht
 2. U licht de opbouw van het consult toe, u legt uit 
 3. U stelt de hulpvrager in de gelegenheid vragen te stellen, u communiceert interactief
 4. U vraagt en biedt zo nodig verduidelijking
 5. U geeft inzicht in het behandelplan en gaat na of de hulpvrager dat begrijpt, u controleert
 6. U controleert aan het eind van het gesprek of de hulpvraag is beantwoord. U werkt immers doelgericht
 7. U observeert het doen en laten van de hulpvrager, inclusief diens gevoelens en gedachten, en betrekt deze observaties bij uw (vervolg)handelen. U integreert
 8. U houdt rekening met diversiteit (sexe, leeftijd, taal, religie, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond etc.) en zorgt voor goede onderlinge verhoudingen
 9. U houdt rekening met de hulpvrager, inclusief diens begripsvermogen
 10. U geeft de hulpvrager de mogelijkheid om zich over zijn of haar noden of klachten uit te spreken, u biedt ruimte
 11. U controleert of de hulpvrager u begrepen heeft en vat regelmatig samen.

 Meer weten? Zie Informatie-uitwisseling